Nhanh Như Chớp

 • 14h Ngày 8/12/2018 - 8/12/2018 23h59
 • 1

  Cánh Cấp 1

  + LUCK

  + 1 Option tự chọn

 • 2

  Cánh Cấp 1

  + LUCK

 • 3

  Cánh Cấp 1

- Top 3 anh hùng có số lần reset nhiều nhất trong ngày Open 8/12/2018 sẽ nhận được phần thưởng.

- Trường hợp số lần reset bằng nhau, sẽ tính theo thời gian reset, ai reset sớm hơn sẽ là người chiến thắng.

Bá Chủ Thiên Địa

 • Ngày 8/12/2018 - 30/12/2018 23h59
 • 1

  +

  100

  Cánh cấp 2

  + Luck

  + 1 Option tuỳ chọn

  100 Ngọc Ước Nguyện

 • 2

  +

  50

  Cánh cấp 2

  + Luck

  50 Ngọc Ước Nguyện

 • 3

  20

  Cánh cấp 2

  20 Ngọc Ước Nguyện

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, TOP 3 anh hùng có số lần reset cao nhất sẽ nhận được phần thưởng.

- Trường hợp số lần reset bằng nhau, sẽ tính theo thời gian reset, ai reset sớm hơn sẽ là người chiến thắng (Xếp hạng > BXH nhân vật > TOP tất cả).

Bá Vương Chủng Tộc

 • Ngày 8/12/2018 - 19/12/2018 23h59
 • Set đồ hỏa long

  + LUCK
  + 1 Option tự chọn

  20 Ngọc Ước Nguyện

 • Set đồ kim ngân

  + LUCK
  + 1 Option tự chọn

  20 Ngọc Ước Nguyện

 • Set huyền thiết

  + LUCK
  + 1 Option tự chọn

  20 Ngọc Ước Nguyện

 • Set ma thuật

  + LUCK
  + 1 Option tự chọn

  20 Ngọc Ước Nguyện

 • Set hoả thiên

  + LUCK
  + 1 Option tự chọn

  20 Ngọc Ước Nguyện

 • Set phong vũ

  + LUCK
  + 1 Option tự chọn

  20 Ngọc Ước Nguyện

 • Set bạch hổ

  + LUCK
  + 1 Option tự chọn

  20 Ngọc Ước Nguyện

- Nhân vật có số lần reset cao nhất trong bảng xếp hạng tất cả các chủng tộc sẽ được nhận giải thưởng là set item theo chủng tộc đoạt giải.

- Cách thức tính reset, ai reset sớm nhất sẽ giành chiến thắng. Reset trước sẽ được xếp trước trên bảng xếp hạng.

Đệ Nhất Bang Hội

 • Ngày 8/12/2018 - 28/12/2018 23h59
 • 1

  1

  150

  150

  150

  Vũ Khí Rồng
  + Luck
  + Skill
  + 1 option tự chọn
  1 Lông Vũ
  150 Ngọc Ước Nguyện
  150 Ngọc Tâm Linh
  150 Ngọc Hỗn Nguyên

 • 2

  1

  100

  100

  100

  Cánh Cấp 2
  + Luck
  1 Lông Vũ
  100 Ngọc Ước Nguyện
  100 Ngọc Tâm Linh
  100 Ngọc Hỗn Nguyên

 • 3

  1

  50

  50

  50

  Cánh Cấp 2
  + Luck
  50 Ngọc Ước Nguyện
  50 Ngọc Tâm Linh
  50 Ngọc Hỗn Nguyên

- Đệ Nhất Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong bảng xếp hạng bang hội tính theo point (Xếp hạng > BXH Bang Hội > BXH BH Point).

- Trường hợp điểm bằng nhau, bang hội nào được nằm vị trí số 1 sẽ được TOP 1.

- Phần thưởng trao cho chủ Guild.

Master Points

 • Ngày 8/12/2018 - 29/12/2018 23h59
 • 1

  1

  50

  50

  500K

  Cánh Cấp 2

  + Luck

  50 Ngọc Ước Nguyện

  50 Ngọc Tâm Linh

  500.000 GCENT

 • 2

  1

  30

  30

  300K

  Cánh Cấp 2

  30 Ngọc Ước Nguyện

  30 Ngọc Tâm Linh

  300.000 GCENT

 • 3

  10

  10

  100K

  10 Ngọc Ước Nguyện

  10 Ngọc Tâm Linh

  100.000 GCENT

- TOP 3 nhân vật có điểm master cao nhất sẽ nhận được phần thưởng (Xếp hạng > BXH nhân vật > Top khác > Top Master).

- Max Master 300 cấp độ.

Thợ Săn Tiền Thưởng

 • Ngày 8/12/2018 - 29/12/2018 23h59
 • 1

  2000K

  2000k Gcent

 • 2

  1000K

  1000K GCENT

 • 3

  500K

  500.000 GCENT

- Trong thời gian đua top, tiêu diệt boss sẽ nhận được số PCPoint tương ứng

- Boss level cao hơn sẽ nhận được PCPoint nhiều hơn.

- TOP 3 nhân vật có số PCPoint cao nhất sẽ nhận được phần thưởng (Xếp hạng > BXH nhân vật > Top khác > Top PCPoint).